Puupliidi ohutusest, õigesti kütmisest ja kasutamisest

Puupliidi ohutusest, õigesti kütmisest ja kasutamisest

Et tagada puupliidi ohutu kasutamine, soovitame kasutusele võtta järgmised ettevaatusabinõud:

– Enne pliidi kasutamist loe hoolikalt kasutusjuhendit, et tutvuda pliidi funktsioonide ja tööpõhimõtetega.

– Kontrolli pliiti enne igat kasutuskorda korralikult, et vältida kahjustusi või võimalikke ohte.

– Paigalda puupliit mittesüttivale pinnale, näiteks tsemendile või plaatidele.

– Enne pliidi all tule süütamist ava siiber täielikult. Siibri avamiseks ja sulgemiseks on pliidi küljel käepide. Kui käepide asub diagonaalselt, on siiber avatud. Kui käepide on otse, on siiber suletud.

– Tule süütamiseks kasuta alati naturaalseid süütepuid või paberit. Ära kasuta kunagi bensiini, petrooleumi, süütevedelikku ega muid tuleohtlikke vedelikke. Veendu, et sinu kodus on paigaldatud ja hooldatud ka suitsuandur.

– Süüta puid ülevalt. Aseta puud koldesse puidukoor allapoole ning selle peale 100–200 g tulehakatust. Puidu sisepind süttib kergemini ning seepärast on mõistlik laduda puud koldesse koor allapoole.

– Reguleeri pealevoolavat põlemisõhku mõõdukalt ja järk-järgult. Sulge ahju uks kohe pärast puude süütamist. Kui lõõril ei ole piisavat tõmmet süttimiseks, reguleeri juurdetulevat õhku tuhasahtli luugiga. Ära kunagi reguleeri kütmisel tõmmet siibriga.

– Taga puupliidi kasutamisel alati nõuetekohane ventilatsioon, hoides suitsulõõri lahti ja põlevaid materjale pliidist eemal.

– Ära küta puupliiti üle. Väliskesta, kahhelplaatide ning ahjukesta kahjustus on märk, et pliiti on liiga kiiresti või üle köetud. Ülekütmine võib põhjustada pliidi ja selle osade kulumist. Väikesed praod ja mõrad ei mõjuta siiski pliidi jõudlust ega ohutust, kuid pliidi väärkasutus vähendab oluliselt selle kasutusiga.

– Hoia kergesti süttivaid esemeid alati vähemalt kolme meetri kaugusel puupliidist. Puupliidi lähedusse ei tohiks kunagi asetada põlevaid materjale, nagu mööbel või vaibad, kuna need kujutavad endast tõsist tuleohtu.

– Veendu, et lapsed, lemmikloomad ja muud ohustatud isikud hoiavad puuküttekoldest alati eemale, kui see on kasutusel.

– Soojustsalvestavat pliiti kasutades hoia pliidi uks alati suletud ja ava see ainult süütamiseks või puude lisamiseks. Lisaks ära unusta pliidi kütmise ajal avada pliidi allosas olevaid õhuluuke.

– Paiguta puud pliidi alla horisontaalselt ja pikuti. Võid puid ka risti-rästi virnastada või kui virnad on liiga pikad, paiguta need tihedalt üksteise kõrvale püstises asendis. Siiski tuleks vältida vertikaalset paigutust, sest siis on suitsugaaside hulk suurem ning pliidi efektiivsus madalam.

– Kütmise lõpetades sule siiber ning õhuvõtuluugid. Kui puud on põlenud, kasuta põlemisjääkide segamiseks ahjuroopi ja veendu, et kõik puud on põlenud. Kui sa pole kindel, kas kõik puud on põlenud, ning tekkida võib vingugaasi oht, jäta siiber osaliselt avatuks ning sulge see hiljem täielikult.

– Hoia korsten ja lõõrid puhtana. Korstnat ja suitsutoru peaks vähemalt kord aastas kontrollima professionaalne korstnapühkija. Korras korsten ja lõõrid tagavad ohutuse ja pliidi hea jõudluse.

Neid lihtsaid juhiseid järgides saad nautida oma puupliidi soojust ja ilu, hoides samal ajal ennast ja oma perekonda.